ตะกร้า 0

การวัดไซซ์รองเท้า

วิธีการวัดเท้าเพื่อหาไซซ์รองเท้า
1. วางกระดาษเปล่าลงบนพื้นที่เรียบสนิท
2. วางเท้าแนบตรงกลางกระดาษ โดยให้เท้าตั้งฉากกับพื้น
3. จับดินสอวาดเส้นรอบๆเท้าจนได้รูปวาดเส้นรอบเท้าตามภาพตัวอย่างด้านล่าง
4. ความยาวเท้า วัดระหว่างส่วนที่ยาวที่สุดของรูป (จากหลังส้นเท้าไปยังปลายนิ้วเท้าที่ยาวที่สุด)
5. ความกว้างเท้า วัดระหว่างจุดที่กว้างที่สุดของรูป (ส่วนที่อยู่ซ้ายที่สุด ไปยังส่วนที่อยู่ขวาที่สุด เช่น ถ้ามีปุ่มกระดูกนิ้วโป้ง ต้องวัดจากตรงที่ยื่นออกมามากที่สุด ไปยังกระดูกนิ้วก้อยตรงที่ยื่นออกด้านข้างมากที่สุด)
6. นำข้อมูลที่ได้มาเทียบหาไซซ์รองเท้าจากตารางด้านล่าง

 

ข้อควรรู้ในการอ่านตารางเทียบขนาดไซซ์รองเท้า

• ความกว้างเท้าในตารางจะเป็นความกว้างเท้าขนาดมาตรฐานต่อความยาวนั้นๆ กรณีที่ความกว้างเท้ากว้างกว่ามาตรฐานเยอะ แนะนำให้บวกไซซ์เพิ่ม 1 ไซซ์ เช่นความยาวเท้า 22.7 ซม. ควรใส่ไซซ์ 36 แต่ความกว้างเท้า 9.2 ซม. ซึ่งกว้างกว่ามาตรฐานปกติของไซซ์ 36 ควรบวกเพิ่มเป็นไซซ์ 37
• หากเท้าสองข้างมีขนาดต่างกันหนึ่งไซซ์ขึ้นไป ให้อิงจากเท้าข้างที่ใหญ่กว่าเป็นหลัก
• หากต้องการใส่รองเท้ากับถุงเท้า ควรบวก 0.5 – 1 ซม. จากความยาวเท้า โดยขึ้นกับความหนาของถุงเท้าที่จะใส่

 

เลือกซื้อโดย
หมวดหมู่